Compensatiefonds lokale handelaars bij wegenwerken

Wegenwerken in de straat? Waar heb je als ondernemer recht op?

Werken aan het openbaar domein zijn dikwijls noodzakelijk voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van straten en kernen. Ondernemingen kunnen heel wat hinder ondervinden van deze openbare werken, vaak met een aanzienlijke financiële weerslag. De soms langdurige onbereikbaarheid van een onderneming gaat dikwijls gepaard met omzet- en klantenverlies.                                                                                                                       

De wetgever heeft een aantal curatieve maatregelen genomen die de ondernemers financieel ondersteunen bij het overbruggen van een moeilijke periode ten gevolge van hinder door openbare werken. Naargelang het geval heb je als ondernemer recht op een inkomenscompensatievergoeding.


             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory