Socio-economische vergunningen (Ikea-wet)

Wie een grote detailhandel wil starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, heeft een socio-economisch vergunning nodig afgeleverd in toepassing wet op de handelsvestigingen, ook wel eens de Ikea-wet genoemd.  

Het aanvragen van deze socio-economische machtiging dient te gebeuren bij het college van burgemeester en schepenen. De machtiging wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. In bepaalde omstandigheden wordt voorafgaand aan de machtiging, het advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) gevraagd.
Alle informatie over wetgeving, procedure, aanvraagformulieren en contactadressen vind je op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Je kan uiteraard ook steeds terecht bij de dienst burgerzaken voor meer info.

             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory