Taxi-vergunning / vergunningen vervoer voertuig met bestuurder

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van een of meer voertuigen van op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Vlaams gewest bevindt.
Wil je een taxidienst op het grondgebied van Zwalm exploiteren dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. (aanvraagformulier taxi-vergunning) Het college van burgemeester en schepenen heeft 3 maanden de tijd om over de vergunning te beslissen.
De duur van de vergunning is vijf jaar. De vergunning kan voor dezelfde duur hernieuwd worden. Zij kan voor minder dan vijf jaar verleend of hernieuwd worden als bijzondere, in de vergunning of hernieuwingsakte vermelde omstandigheden, die afwijking wettigen. 
Deze materie wordt geregeld door het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.  Meer info vind je hier. 
 
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory