Verplichte wekelijkse rustdag - afwijkingen

Beschrijving

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.
Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. Meer info vind je op de website van de FOD Economie, K.M.O. , Middenstand, Energie

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam  of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:
- ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
- ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.
Afwijkingen op de verplichte wekelijkse rustdag dienen aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
 
Voor het jaar 2018 werden er afwijkingen toegestaan op volgende data: 
- maandag 01.01.2018 tot en met zondag 07.01.2018
- maandag 05.03.2018 tot en met zondag 11.03.2018
- maandag 12.03.2018 tot en met zondag 18.03.2018
- maandag 02.04.2018 tot en met zondag 08.04.2018
- maandag 25.06.2018 tot en met zondag 01.07.2018
- maandag 10.09.2018 tot en met zondag 16.09.2018
- maandag 17.09.2018 tot en met zondag 23.09.2018
- maandag 01.10.2018 tot en met zondag 07.10.2018
- maandag 08.10.2018 tot en met zondag 14.10.2018
 
Voor het jaar 2019 werden er afwijkingen toegestaan op volgende data:
- maandag 31.12.2018 tot en met zondag 06.01.2019
- maandag 25.03.2019 tot en met zondag 31.03.2019
- maandag 08.04.2019 tot en met zondag 14.04.2019
- maandag 16.09.2019 tot en met zondag 22.09.2019
- maandag 30.09.2019 tot en met zondag 06.10.2019
- maandag 25.11.2019 tot en met zondag 01.12.2019
 

 
 
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory