Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Afval en containerpark  /  Afval en DIFTAR  /  Sociale correctie voor medisch afval

Sociale correctie voor medisch afval

Inwoners die omwille van medische redenen meer huishoudelijk afval produceren, betalen hiervoor een hogere afvalfactuur. Het betreft vooral patiënten die stoma’s, sondes en dergelijke gebruiken.
De gemeente voorziet hiervoor een financiële toelage. De toelage wordt proportioneel berekend op de afvalfactuur van het afgelopen jaar, rekening houdend met de periode waarin de aanvrager in Zwalm gedomicilieerd is en met de periode van de behandeling.
Voor deze toelage wordt er gewerkt met een forfaitair minimumbedrag. Dit bedrag is vastgelegd op 24 euro per jaar (of 2 euro per maand). Indien een attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kan worden voorgelegd, bedraagt het minimumbedrag 48 euro per jaar (of 4 euro per maand). De toelage kan maximum het totaalbedrag zijn van de betaalde afvalfacturen en kan niet meer zijn dan 100 euro per gezin.
Voor luiers en incontinentiemateriaal is de toelage niet van toepassing, gezien deze selectief worden ingezameld in het containerpark met specifieke zakken, aan te kopen in het gemeentehuis of in diverse winkels in Zwalm.