Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Leger - militiegetuigschriften

Leger - militiegetuigschriften

Beschrijving

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976.

Het getuigschrift wordt uitgereikt door:
• het gemeentebestuur van de woonplaats (indien de huidige woonplaats geen militiegegevens heeft neemt deze telefonisch contact op met de vorige woonplaats voor inlichtingen)
• het gemeentebestuur van de militiewoonplaats indien men niet meer in België woont

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976.
Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Bedrag

Gratis

Benodigdheden

Voor een militiegetuigschrift:
• je identiteitskaart;
• het militieboekje of het bewijs met de beslissing betreffende de laatste militietoestand.

Voor een bewijs dat je niet onderworpen was aan de legerdienst:
• je identiteitskaart

Procedure

Indien de aanvrager in het buitenland woont, moet het getuigschrift afgeleverd worden door de militiewoonplaats. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.
Je kunt een attest persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken, schriftelijk, per e-mail of telefonisch aanvragen.