Over Zwalm

Zwalmse Post lezen

Het maandelijks gemeentelijk infoblad. Lees de laatste editie online of raadpleeg de voorgaande edities.

Lees meer

Gemeentelijke publicaties en bekendmakingen

Publicaties per thema, verslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, reglementen, openbare onderzoeken,...

Lees meer

Over het gemeentebestuur

Burgemeester, college, gemeenteraad, gemeenteraadsvoorzitter, raad voor maatschappelijk welzijn en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

Lees meer

Over het gemeentebeleid

Info over onze beleidsnota en meerjarenplan

Lees meer

Gemeentelijke accommodatie

Gemeentehuis, containerpark, sporthal, bib, feestzaal de Zwalmparel, gemeenteloods, overige socio-culturele infrastructuur,...

Lees meer

Belastingen en financiën

Budget, meerjarenplanning, rekening, belastingen en retributies, veelgestelde vragen,...

Lees meer

Adviesraden

Alle info over hun werking, statuten, contactgegevens, verslagen, activiteiten, ...

Lees meer

Zusterstad Schwalmstadt

Contact en info over meer dan 45 jaar verbroedering Zwalm/Schwalmstadt.

Lees meer

Historiek en Heemkunde

Korte geschiedenis van Zwalm, info over de heemkundige kring, opzoekingen in de bevolkingsstatistieken,...

Lees meer

Gemeentediensten en personeel

Personeelsoverzicht, openingsuren, algemeen directeur, financieel directeur

Lees meer

Nuttige adressen en telefoonnummers

Nuttige adressen en telefoonnummers per thema, levensbelangrijke telefoonnummers,...

Lees meer

Nieuws

Laatste nieuwtjes van het gemeentebestuur, in noodsituaties raadpleeg vooral ook de social media.

Lees meer

Erediensten

Overzicht van de erediensten in onze gemeente, kerkenbeleidsplan

Lees meer
 


            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory