Cultuurraad

De cultuurraad: wat en waarom?

De gemeentelijke cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor alle aangelegenheden met betrekking tot het cultuurbeleid in Zwalm. In de cultuurraad zetelen diverse socio-culturele verenigingen: zowel private als publieke. Ook individuele Zwalmenaren die affiniteit hebben met cultuur, zijn welkom.

De statuten en het organiek reglement van de cultuurraad van Zwalm (GR 26.02.2015):
 

Adviseren

De cultuurraad kan op eigen initiatief advies geven aan de gemeente, of de gemeente kan advies vragen aan de cultuurraad. De cultuurraad geeft bijvoorbeeld advies over het subsidiereglement, over de jaarplanning van de verschillende activiteiten, over hoe wij vorming voor socio-culturele verenigingen willen invullen, ...

Vanuit onze expertise staan we de gemeente dus bij in het voeren van haar beleid.

Organiseren

Binnen de cultuurraad worden, naast het bespreken en het adviseren van het algemeen cultuurbeleid, ook werkgroepen opgericht om activiteiten vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn Open Monumentendag, Zwalm Kluistert, 100 jaar Groote Oorlog, Erfgoeddag. In deze werkgroepvergaderingen komen we samen met een enthousiaste groep vrijwilligers en werken we de verschillende activiteiten concreet uit.

Bestuur van de cultuurraad

Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met cultuurraad@zwalm.be of :
Frans Verlaeckt
Voorzitter
Tel: 055 49 73 04
 
Johan Vandendriessche
bibliothecaris
Tel: 055 48 05 51
 
Fanny Delaey
Afdelingshoofd cultuur en vrije tijd
Tel: 055 48 05 88
cultuur@zwalm.be

Wie zit in de cultuurraad

Het gemeentebestuur en de cultuurraad willen iedereen die in onze gemeente begaan is met het lokale culturele leven uitnodigen om deel uit te maken van de cultuurraad.

Ben jij ook cultureel actief in Zwalm, met een vereniging of heb je een eigen project?
Stel dit kort voor in een schriftelijke kandidatuur en richt je schrijven aan:
Cultuurraad Zwalm
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
 

 
 
            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory