Lokaal overleg kinderopvang (LOK)

Het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) adviseert het bestuur bij de opmaak, uitvoering, evaluatie van het lokaal beleidsplan kinderopvang, dat deel uitmaakt van het lokaal sociaal beleidsplan. Het LOK informeert de ouders over de kinderopvangvoorzieningen in de gemeente. Heb je vragen, suggesties, laat ze ons gerust weten. Het LOK wordt betrokken bij gemeentelijke initiatieven inzake kinderen. Bijvoorbeeld: de organisatie van het sinterklaasfeest, uitgave van brochures, … 

De statuten van het LOK kan je hier downloaden:


 
            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory