Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Milieuraad

Milieuraad

MINARAADOprichting en statuten

De oprichting en de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 31-01-2013.

Voorstelling van de raad

De Milieu- en Natuurraad heeft voornamelijk een adviserende functie. De raad kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, advies geven aan de gemeente over het milieu- en natuurbeleid.
 
De adviesraad wordt op de hoogte gehouden van de gevolgen die aan de adviezen worden gegeven. In de milieuraad zitten vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, naast vertegenwoordigers uit onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers.
Een aantal van deze leden zijn stemgerechtigd. Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.

Verslagen van de raad