Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Seniorenadviesraad

Seniorenadviesraad

Seniorenadviesraad Zwalm

Op de gemeenteraad van 01.07.2008 werden de statuten van de adviesraad goedgekeurd.
Het doel van deze adviesraad is advies geven aan het bestuur van de gemeente en het OCMW over zaken die senioren aanbelangen. Het bestuur kan advies vragen aan de seniorenadviesraad, maar mag ook op eigen initiatief adviezen geven. De seniorenadviesraad kan ook zelf activiteiten inrichten, indien deze nog niet bestaan, of indien zij als een overkoepelend orgaan voor verschillende groepen kan fungeren. Het is steeds de betrachting van de seniorenadviesraad om de autonomie van onze verenigingen te respecteren, maar anderzijds toch in de mate van het mogelijke de samenwerking te bevorderen.
De adviesraad is samengesteld uit leden die een seniorenvereniging vertegenwoordigen en individuele leden. Jaarlijks wordt in mei een oproep gedaan aan de bevolking voor de toetreding van nieuwe leden.
De seniorenadviesraad organiseert ook verschillende activiteiten. 

Reglement seniorenraad

Kennisgenomen door de gemeenteraad van 27.11.2014. Het reglement van de seniorenraad kan je hier downloaden.

Afsprakennota SAR-Gemeentebestuur

Kennisgenomen door de gemeenteraad van 27.11.2014. De afsprakennota kan je hier downloaden.

Statuten

De statuten van de seniorenraad kan je hier downloaden.

Subsidie vrijetijdsactiviteiten voor senioren

Het subsidiereglement vrijetijdsactiviteiten voor senioren kan je hier downloaden.

Verslagen van de raad