Seniorenadviesraad

Seniorenadviesraad Zwalm

Op de gemeenteraad van 01.07.2008 werden de statuten van de adviesraad goedgekeurd.
Het doel van deze adviesraad is advies geven aan het bestuur van de gemeente en het OCMW over zaken die senioren aanbelangen. Het bestuur kan advies vragen aan de seniorenadviesraad, maar mag ook op eigen initiatief adviezen geven. De seniorenadviesraad kan ook zelf activiteiten inrichten, indien deze nog niet bestaan, of indien zij als een overkoepelend orgaan voor verschillende groepen kan fungeren. Het is steeds de betrachting van de seniorenadviesraad om de autonomie van onze verenigingen te respecteren, maar anderzijds toch in de mate van het mogelijke de samenwerking te bevorderen.
De adviesraad is samengesteld uit leden die een seniorenvereniging vertegenwoordigen en individuele leden. Jaarlijks wordt in mei een oproep gedaan aan de bevolking voor de toetreding van nieuwe leden.
 
De seniorenadviesraad organiseert ook verschillende activiteiten

Reglement seniorenraad

Kennisgenomen door de gemeenteraad van 27.11.2014. Het reglement van de seniorenraad kan je hier downloaden.

Afsprakennota SAR-Gemeentebestuur

Kennisgenomen door de gemeenteraad van 27.11.2014. De afsprakennota kan je hier downloaden.

Statuten

De statuten van de seniorenraad kan je hier downloaden.

Ledenlijst

De ledenlijst van de seniorenraad kan je hier downloaden.

55+-vragenlijst

Het gemeentebestuur heeft sinds jaren een seniorenadviesraad die activiteiten organiseert en advies geeft over het gemeentelijk en OCMW beleid. De leden van de seniorenadviesraad zijn zeer geëngageerd, over het algemeen zijn het ook mensen die niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. Het gemeentebestuur beseft dat binnen de seniorenadviesraad niet alle 55+-ers vertegenwoordigd zijn op dit moment en zoekt naar manieren om deelname aan het beleid van andere 55+-ers mogelijk te maken. Vandaar deze vragenlijst. Wij hopen je bereid te vinden deze in te vullen en terug te bezorgen aan onze dienst sociale zaken.

doorklikken naar de vragenlijst: brief+ vragenlijst 55+
 
Dienst Welzijn 
Tel: 055 48 05 69
 
T 055 49 91 91

De dienst is telefonisch beschikbaar op onderstaande uren:
maandag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
dinsdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
woensdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
donderdag: 9 tot 12 u. - 14 tot 15.30 u.
vrijdag: 9 tot 12 u.

 

Wens je een fysieke afspraak, maak dan een afspraak via de centrale infolijn (T 055 49 91 91).

 

 


            Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory