Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Adviesraden  /  Sportraad

Sportraad

De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid. De startvergadering werd gehouden op 29.05.2007. De installatie van de nieuwe sportraad vond plaats op 15 oktober 2019.

De laatste algemene vergadering vond plaats op donderdag 17 november 2022. Zowel de erkende sportclubs als individuele sportlui die interesse hebben in het sportgebeuren in Zwalm waren welkom op deze vergadering. spijtig genoeg moest deze digitaal doorgaan.

De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Volgende personen kunnen lid zijn van de sportraad:
  • de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied Zwalm
  • deskundigen inzake sport, wonend in Zwalm
  • de individuele topsporter, wonend in Zwalm

Huishoudelijk reglement en statuten sportraad

Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.
De statuten van de sportraad kan je hier downloaden.

Kampioenenviering

Jaarlijks brengt de sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur hulde aan de meest verdienstelijke sportlui van het afgelopen jaar.

Bestuur

Voorzitter:
Marc Maes - 0499/23 02 15 - marcmaes10@gmail.com

Ondervoorzitter:
André Brewaeys - 0474 52 10 61 - andre.brewaeys@telenet.be

Penningmeester:
Marc Van Den Driessche - 0496 23 57 49 - nellyflamand@hotmail.com

Secretaris:
Koen De Weerdt - 0477 21 34 61 - koenraad.deweerdt@ugent.be

Leden:
Marleen Denijs - 0495 78 53 74 - marleen.denijs@telenet.be
Kurt Eeckhout - 0478 32 27 04 - kurt.eeckhout@idewe.be

Waarnemende leden:
Peter Van Den Haute - schepen van sport - 0499 11 96 12 - peter.vandenhaute@zwalm.be
Ruth De Fraine - sportfunctionaris - 0474 29 13 57 - ruth.defraine@zwalm.be

Aangesloten leden

Je kan alle Zwalmse sportclubs terugvinden onder sportverenigingen.

Verslagen van de raad