Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Politie en veiligheid  /  GAS-reglement

GAS-reglement

De gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm stelden een gezamenlijk ontwerp van algemeen politiereglement op, het zogenaamde GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties). De gemeenteraad van Zwalm keurde het nieuwe GAS-reglement goed op 31 mei 2021.
Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. De sancties zijn voorzien in de wet van 24 juni 2013. De 4 gemeenten uit de politiezone hebben er samen voor geopteerd gebruik te maken van deze mogelijkheid en bepaalde inbreuken via administratieve sancties te sanctioneren.
De bepalingen van het GAS-regelement zijn enkel van toepassing op meerderjarigen. De gemeentebesturen doen beroep op de provinciale sanctionerende ambtenaren en medewerkers van de afvalcommunale IVLA met betrekking tot inbreuken die afvalgerelateerd zijn. 
Je kan de volledige reglementen hier vinden: