Algemeen directeur

Philip Lefever
Algemeen directeur
Tel: 055 48 05 83 of 0497 30 31 70

Taken

  • algemene leiding van de diensten van gemeente en OCMW, hoofd managementteam
  • hoofd van het personeel van gemeente en OCMW en bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer
  • staat in voor de werking van de diensten van de gemeente en van de diensten van het OCMW bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid
  • staat in voor de organisatiebeheersing na overleg met het managementteam
  • adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak
  • woont de vergaderingen bij van alle gemeentelijke organen (gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, bijzonder comité voor de sociale dienst)
  • zorgt in overleg met het managementteam voor de opmaak van oa: het voorontwerp van het organogram; het voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel; het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;
  • staat in voor het al dan niet verlenen van een uitdrukkelijke betaalopdracht bij uitgaven (= bevestiging dat de uitgave al dan niet regelmatig is)
  • verantwoordelijke openbaarheid van bestuur

 
 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory