Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Accommodatie  /  Gemeentelijke loods

Gemeentelijke loods

Zuidlaan 79
9630 Munkzwalm
De loods bevindt zich tegenover het station van Munkzwalm.
 
Loods-MdV-002
 
    Dit is de uitvalsbasis van onze technische dienst

–Algemeen groenonderhoud gemeentelijke perken, wandelwegen, bermen
–Klein herstel wegenis
–Aanleggen greppels, klinkers, grasdallen, voetpaden, …
–Verzorgen begrafenissen
–Ruimen grachten
–Plaatsen verkeerstekens
–Onderhoud schuilhuisjes openbaar vervoer
–Ondersteuning van uitleendiensten en wielerwedstrijden
–Algemeen onderhouds- en herstellingswerken gemeentelijke gebouwen
–Algemene metsel- en betonwerken
...