Gemeentelijke loods

Zuidlaan 79
9630 Munkzwalm
De loods bevindt zich tegenover het station van Munkzwalm.
 
 
    Dit is de uitvalsbasis van onze technische dienst

–Algemeen groenonderhoud gemeentelijke perken, wandelwegen, bermen
–Klein herstel wegenis
–Aanleggen greppels, klinkers, grasdallen, voetpaden, …
–Verzorgen begrafenissen
–Ruimen grachten
–Plaatsen verkeerstekens
–Onderhoud schuilhuisjes openbaar vervoer
–Ondersteuning van uitleendiensten en wielerwedstrijden
–Algemeen onderhouds- en herstellingswerken gemeentelijke gebouwen
–Algemene metsel- en betonwerken
...