Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking

Lokale besturen richten om diverse redenen samenwerkingsverbanden op om hun bestuurskracht te versterken. Deze netwerken kunnen gaan van formele tot informele overleggroepen (bv. burgemeestersoverleg) tot de oprichting van allerhande juridische structuren, al dan niet opgericht op eigen initiatief (bv. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of geïnitieerd door hogere overheden (bv. politie- en hulpverleningszones).

Hieronder vind je een lijst met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan het lokaal bestuur deel uitmaakt:Intergemeentelijke samenwerkingVormStatuten/Oprichtingsakte
Farys (water/rioolbeheer)IGS - opdrachthoudend

https://www.farys.be/nl/oprichtingsakte-en-statuten

Gaselwest (distributie gas en elektriciteit)IGS - opdrachthoudend

https://over.fluvius.be/nl/de-opdrachthoudende-verenigingen/over-gaselwest/statuten-en-oprichtingsakten?app-refresh=1705498359356

IVLA (afvalbeheer)IGS - opdrachthoudend

https://ivla.be/bestuur

Creat Services (aankoopcentrale)IGS - dienstverlenend

https://www.farys.be/nl/oprichtingsakte-en-statuten-tmvs

Solva (omgeving, wonen, klimaat)IGS - dienstverlenendDownload hier
Westlede (crematorium)IGS - dienstverlenendDownload hier
Zefier (groene energie)IGS - dienstverlenendDownload hier
Cultuurregio Leie Schelde (cultuur)IGS - projectverenigingDownload hier
Variant (erfgoed)IGS - projectverenigingDownload hier
Wijk-Werken Vlaamse ArdennenIGS - projectvereniging
Burensportdienst Vlaamse ArdennenIGS - interlokale verenigingDownload hier
PZ Brakel - Horebeke - Maarkedal - ZwalmPolitiezone
BVLARHulpverleningszone
Centrum geestelijke gezondheidszorgVZW
KringwinkelVZW
Logo Gezond +VZW
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)VZW
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG)VZW
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)VZW
Rato (rattenbestrijding)VZW
Regionaal Landschap Vlaamse ArdennenVZW
Toerisme Oost-VlaanderenVZW
Toerisme Vlaamse ArdennenVZW
Eerstelijnszone Vlaamse ArdennenELZ
Woonmaatschappij Vlaamse ArdennenWoonmaatschappij
Gemeentelijke HoldingNV in vereffening
Ethiascvba
OFP ProlocusGemeenschappelijk pensioenfonds
BovenscheldebekkenSui generis
Regio-overleg burgemeesters en algemeen directeurenSui generis