Bekendmaking openbaar onderzoek bescherming kerkorgel Dikkele

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
 
 
1.    Onderwerp:
Op 7 december 2017 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het Vereecken orgel in Zwalm (Dikkele).
 
 
2.    Periode:
Het openbaar onderzoek loopt van 10 januari 2018 tot en met 9 februari 2018.
 
 
3.    Inzage:
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:
- de dienst interne zaken van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
- Het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19 bus 5, 1210 Brussel.
 
Meer info kan je bekomen bij de dienst Interne Zaken Zwalm: jvl@zwalm.be of 055 48 05 57
 
4.    Opmerkingen of bezwaren:
Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij de dienst interne zaken van de gemeente Zwalm, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.


 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory