Herstel Populierendreef Konkelstraat

  Facebook  Twitter  Email  Print
De historische populierendreef in de Konkelstraat, aan de voet van de Molenberg in Sint-Denijs-Boekel, is aan onderhoud toe en wordt dit jaar aangepakt. Een tiental populieren blijken na onderzoek door een gecertificeerd boomverzorger (ETW) door ziekte aangetast of zijn reeds afgestorven. Om zoveel mogelijk bomen te behouden maar ook de nodige veiligheid te garanderen, werd in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen een herstelplan opgesteld.
 
In maart start de voorbereiding door enerzijds de aanwezige knotbomen te knotten. Een populier verkeert in slechte conditie en vormt een veiligheidsprobleem. Die zal 'ecologisch geveld' worden. Dit betekent dat alle zware gesteltakken worden weggenomen. De stam blijft dus bestaan. Hierdoor ontstaan op termijn holten waar allerhande vogels, vleermuizen of eekhoorns in kunnen huizen. Vanaf april worden er geen werken meer uitgevoerd wegens de broedperiode.
 
Tijdens de zomermaanden worden de zieke populieren geveld en de stronken gefreesd. Vanaf half augustus staan de wegenwerken gepland aan de Konkelstraat en Moldergem. Na deze werken worden 17 nieuwe populieren aangeplant, zowel cultuurrassen als de inheemse zwarte populier zodat deze historische dreef weer helemaal in ere is hersteld. Om de veiligheid te garanderen zal de Konkelstraat tijdens de werken afgesloten worden voor alle verkeer, inclusief voetgangers.