Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Nieuws  /  Kerkenbeleidsplan Zwalm in het Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen 2017

Kerkenbeleidsplan Zwalm in het Cultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen 2017

'Erfgoedbeleid en erfgoedzorg hand in hand', zo luidt de toepasselijke ondertitel waarmee de provincie Oost-Vlaanderen de visievorming, de participatie en de uitwerking van het kerkenbeleidsplan voor één van de meest opvallende gemeenten van ons land inzake kerkenbestand in haar Cultureel Jaarboek 2017 heeft opgenomen. Notabene, het laatste Jaarboek, aangezien erfgoed en cultuur straks niet meer tot de bevoegdheden van de provinciebesturen zullen behoren.
In een uitgebreide bijdrage worden een aantal juridische, decretale en als-wenselijk-te-beschouwen aandachtspunten opgesomd. De nadruk wordt ook gelegd op de uitgebreide participatie, de goede overeenstemming met de talrijke partners en de zorg waarmee binnen de context van herbestemming ook met het roerend erfgoed wordt omgegaan (zie ook artikel over het kerkgebouw van Meilegem in de Zwalmse Post van november 2017). Het Jaarboek vermeldt de casus Zwalm als een voorbeeld voor een geslaagde aanpak.
Het hele artikel kan u nalezen via de download hieronder: