Klimaatteam Zwalm van start

Zwalm en 12 andere lokale besturen zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen mee te helpen realiseren.

Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Binnen het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” gaan we daarom samen met de provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en het Streekoverleg tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) willen we via ons engagement helpen verzachten.

We werken tijdens een intensief traject van één jaar naar een gedragen klimaatplan. Onze diensten denken volop mee.

klimaatteam 
Foto: klimaatteam Zwalm - 8 juni 2017

Ook jullie betrokkenheid, die van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … is hierbij zeer waardevol. Een ideale eerste gelegenheid is het bijwonen van onze klimaattafel op 30 november. Je hoort hier later meer over.

Meer info bij onze milieuambtenaar Veerle Mertens via veerle.mertens@zwalm.be

Volg het project ook via onze Facebookpagina. 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory