Vaststelling schade aan teelten indienen uiterlijk 21 september 2018

Om tijdig alle nodige vaststellingen te voltooien en het oorzakelijk verband met de droogte nog te kunnen bepalen vragen wij u vriendelijk om het ingevulde aanvraagformulier ten laatste 21 september 2018 in te dienen bij de milieudienst via milieu@zwalm.be of aan het loket van de milieudienst in het gemeentehuis.
Gelieve ook steeds uw verzamelaanvraag mee te sturen, met de bijhorende luchtfoto’s en coördinaten van de getroffen percelen. Het is belangrijk dat de gegevens op deze aanvraag overeenstemmen met die in de verzamelaanvraag.
Het aanvraagformulier kan u vinden op www.zwalm.be/teeltschade.


 


            Sitemap   Meldingen   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm   test    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory