Verkeersmaatregelen wegenwerken Wijlegem tot 28.02

Naar aanleiding van dringende herstellingswerken van de rijweg in Wijlegem zullen vanaf 12.02.2019 tot en met 28.02.2019 volgende politiemaatregelen van kracht zijn:
1° verbod voor alle verkeer in beide richtingen in Wijlegem vanaf de aansluiting met de Molenberg tot aan de aansluiting met de Paalweg;
2° wegomlegging:
- het verkeer komende vanuit de Molenberg: Moldergem, Franskouter;
- het verkeer komende vanuit de Paalweg: Wijlegem, Franskouter, Moldergem.

Aan de aannemers werd gevraagd om de bewoners van de betrokken straten tijdig van deze beslissing in te lichten.


 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory