Zwalm vraagt erkenning natuurramp aan

Ten gevolge van het noodweer en de overvloedige regenval op het grondgebied van Zwalm de avond van 24 mei en in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen van Zwalm in zitting van 4 juni 2018 de erkenning door de Vlaamse Regering van de hevige regenval als natuurramp aangevraagd.

 

Inwoners die schade hebben geleden wordt aangeraden volgende stappen te ondernemen:

1.       Trek voldoende foto’s van de geleden schade als bewijsmateriaal.

2.      Neem contact op met jouw verzekeraar. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Jouw brandverzekering dekt dus natuurrampen.

3.       Indien je schade hebt geleden die niet kan verzekerd worden in het kader van je brandverzekering, vul dan het algemeen formulier en het specifiek formulier voor de door jouw geleden schade om een schadevergoeding aan te vragen bij het rampenfonds.

Deze formulieren kan je terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen
De ingevulde documenten mag je bezorgen aan info@zwalm.beof op het gemeentehuis ter attentie van de dienst financiën.
De gemeente Zwalm zal alle aanvragen bundelen en overmaken aan de diensten van de Vlaamse overheid. Ingeval de hevige regenval als natuurramp zou worden erkend, zal het rampenfonds in werking treden en zal de schade vergoed worden.

  


            Sitemap   Meldingen   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm   test    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory