Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeentebestuur  /  Bijzonder comité voor de sociale dienst

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (verder: BCSD) is een nieuw orgaan binnen het OCMW. Het BCSD is vanaf 2019 bevoegd voor: 1° de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie; 2° de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het BCSD Het BCSD kan op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over het gemeente- of OCMW-beleid. Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 6 leden. De voorzitter is ook van rechtswege schepen en lid van het vast bureau. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het BCSD vergadert in Zwalm 3-wekelijks op donderdag.

Leden sinds 01.01.2022:
Voorzitter comité voor de sociale dienst/toegevoegd schepen 

Bernhard Ardaen

CD&V Plus

Lid
Teun Dhondt
Open VLD

Lid
Christiaan Kesteleyn
Open VLD

Lid
Marleen Mornie
Open VLD

Lid
Karel De Wagter
voorZwalm

Lid
Nina Roest
voorZwalm

Lid
Christine Vallat
N-VA
01 vaststelling HHR van het BCSD.pdf
(602,92 KB)