Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Gemeentebestuur  /  College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

College van burgemeester en schepenen / Vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen / Vast bureau van Zwalm is samengesteld uit de burgemeester, drie schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Zo is het voorzien in het decreet lokaal bestuur.
De algemeen directeur woont alle vergaderingen bij. Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat het gezamenlijk over alle materies beslist.
groepsfoto-cbs

Burgemeester

Bruno Tuybens
burgemeester@zwalm.be
Tel: 0475 75 36 74

Bevoegdheden

 • Algemeen beleidscoördinatie
 • Personeel
 • Burgerzaken
 • Veiligheid
 • Financiën
 • Kinderbeleid
 • Lokale Ondernemers
Editeer

Eerste schepen

Patrick Moreels
patrick.moreels@zwalm.be
Tel: 0473 333 404

Bevoegdheden

 • Mobiliteit
 • Verkeersveiligheid
 • Fietsinfrastructuur
 • Jeugd
 • Senioren
Editeer

Tweede schepen

Peter Van Den Haute
peter.vandenhaute@zwalm.be
Tel: 0491 72 40 57

Bevoegdheden

 • Erfgoed en patrimonium
 • Toerisme
 • Cultuur
 • Sport
 • Externe communicatie
 • Openbare Werken
 • Begraafplaatsen
Editeer

Derde schepen

Francia Neirinck
francia.neirinck@zwalm.be
Tel: 0486 74 73 64

Bevoegdheden

 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur, milieuzorg en afvalbeleid
 • Landbouw
 • Klimaatplan
 • Woonbeleid
 • Dierenbeleid
Editeer

Toegevoegd schepen/voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Bernhard Ardaen
bernhard.ardaen@zwalm.be
Tel: 0470 87 24 29

Bevoegdheden

 • Sociaal beleid
 • Welzijn
 • Sociaal Wonen
Editeer

Algemeen directeur

Philip Lefever
Philip.Lefever@zwalm.be
Tel: 055 48 05 83

Bevoegdheden

Adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. EditeerDe vergaderingen van een college van burgemeester en schepenen/Vast bureau zijn niet openbaar. Zo is het voorzien in het decreet lokaal bestuur. Het vergadert in principe elke week op donderdag.

VB 2020 04 02 Huishoudelijk reglement van het vast bureau.pdf
(135,01 KB)