Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Niet-Belgen  /  Nationaliteit

Nationaliteit

Beschrijving

Je kunt op drie verschillende manieren Belg worden. Je kan de Belgische nationaliteit krijgen, je kan ze aanvragen of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Procedure

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:
• Je bent minderjarig: onder bepaalde voorwaarden kun je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
• Je bent meerderjarig: onder bepaalde voorwaarden kun je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
• In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kun je via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en naturalisatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken of op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering.
Sinds 23.12.2020 is er ook is er een digitale oplossing voor het betalen van het registratierecht namelijk via de toepassing MyMinfin.
Werkwijze betaling nationaliteitswijziging via MyMinfin