Bevoorrading

Er zijn 8 bevoorradingsplaatsen tijdens Vlaanderens Mooiste Marathon. De exacte locaties kan je weervinden op het parcours (aangeduid in het groen).

1) Huttegemstraat - km 5

bananen, water

2) Kruispunt Boekelbaan Kouteren - km 11

bananen, koek, water, sportdrank

3) Vredesplein - km 16

bananen, koek, water, sportdrank

4) Sporthal - km 21

bananen, koek, water, sportdrank

5) Scheldebrug - km 26

bananen, koek, chocolade, water, cola

6) Peperstraat - km 30


bananen, koek, peperkoek, suikerklontjes, water, cola

7) De Bolster - km 33

bananen, koek, chocolade, water, cola, sportdrank

8) Steenweg - km 38


bananen, koek, peperkoek, chocolade, water, cola

Water, cola en sportdrank zullen worden aangeboden in plastic bekertjes.

Personal drinks zijn toegelaten en kunnen ten laatste om 9.00 u. overhandigd worden aan de inschrijvingsstand in de gemeentelijke feestzaal "De Zwalm".
             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory