Zottegem - Kasteel van Egmont

De geschiedenis van de stad Zottegem heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op dit kasteel. Je kan in het kasteel ook een digitaal Tijdsvenster (een interactief verhalensysteem) raadplegen dat de geschiedenis van het kasteel weergeeft.

Wat er vandaag nog staat, is een sterk verbouwd overblijfsel van een oorspronkelijk volledig omgrachte middeleeuwse burcht die deel uitmaakte van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.
Verscheidene bezettingen leidden tot de verwoesting van het kasteel, onder meer in 1452 toen graaf d’Estampes, op bevel van Filips de Goede, het kasteel vernielde. Na 1452, onder het bewind van Jan van Luxemburg (1477-1485) werd de burcht tot een hof omgevormd.

In het eerste kwart van de 16de eeuw komt het kasteel n het bezit van de familie van Egmont, die het kasteel wijzigde naar voorbeeld van hun kasteel te Egmont-aan-der-Hael. In 1541 werd het de woonplaats van Jan van Egmonts broer, Lamoraal van Egmont (1522-1568), een Nederlands staatsman in dienst van Filips II die te Brussel als leider der oppositie tegen Granvelle, aartsbisschop van Mechelen, onthoofd werd. Na zijn terechtstelling werd het kasteel aangeslagen. In 1580 staken de protestanten heel Zottegem, dus ook kerk en kasteel, in brand, waarbij het interieur van het kasteel beschadigd raakte. In 1632 werd het kasteel voor rekening van de Spaanse koning beheerd.

Het kasteel geraakte geleidelijk aan in verval, mede door slordige verbouwingen in de loop van de 18de en de 19de eeuw. In 1709 werd het eigendom van de familie Pignatelli. In 1756 werd het betrokken door de hoofdbaljuw, Frans-Lodewijk de Coninck. Nadien werd het kasteel verschillende keren te koop gesteld. Na de Franse Revolutie kwam het echter weer in handen van de Pignatelli’s. In 1819 werd het vervallen kasteel verkocht aan baron Lefebvre van Doornik. In 1867 kochten Julien Ceuterick-Leleup en notaris Charles Vandemergel het intussen in een dubbelwoonst verdeelde kasteel van de familie Lefebvre. In de tweede helft van de 19de eeuw kreeg het kasteel zijn latere uitzicht. 

Van het oude kasteel bleven volgende elementen bewaard: het tracé van de voormalige omwalling, gedempt in 1927 toen een straat aan zuidzijde werd getrokken, en de noord-zuid gerichte vleugel bestaande uit twee volumes van verschillende hoogte onder twee zadeldaken (respectievelijk leien en mechanische pannen).
Een tijd lang werd het zuidelijk deel bewoond door de zusters franciscanessen, die er een kliniek hadden. Later werd dit deel ingericht als school en polykliniek. In 1957 kocht de gemeente het kasteel aan en richtte er het museum van folklore in, dat later werd overgebracht naar Grotenberge. Op het moment van de inventarisatie (1978) was het kasteel deels in gebruik als Academie. Nadien werd het kasteel omgevormd tot bibliotheek. Vandaag is de openbare bibliotheek hier nog steeds gevestigd.

Openingsuren:
Maandag van 14 tot 20 uur
Dinsdag van 9 tot 12 uur
Woensdag van 9 tot 19 uur (doorlopend open)
Donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur
Vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Contact:
Heldenlaan 90
9620 Zottegem 
09 364 64 64
 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory