Onbewoonbaar en/of ongeschiktheid

Sommige woningen die worden verhuurd zijn helemaal niet in orde en al zeker niet conform de Vlaamse wetgeving. Wie denkt in zo'n huurwoning te wonen, kan steeds contact opnemen met de dienst wonen voor het opstarten van een procedure ongeschikt-of onbewoonbaarverklaring. 
 
Let op: het gaat hier om een tijdsintensieve, administratieve procedure waarbij de woning wordt onderzocht door een onafhankelijke specialist in opdracht van de gemeente om na te gaan hoe erg de woning eraan toe is. Hiervoor wordt een standaard technisch verslag opgemaakt, waarbij aan bepaalde mankementen een hoeveelheid strafpunten wordt toegekend. Heeft de woning meer dan 15 strafpunten? Dan wordt de woning ongeschikt verklaard en de eigenaar hiervan in kennis gesteld met de vraag om de woning in orde te brengen. 
 
Voor een onbewoonbaarverklaring moet er al heel wat mis zijn met de woning. In dit geval kan worden overgegaan tot het ontruimen van de woning. Belangrijk is dat je je bij het opstarten van deze procedure goed laat bijstaan door iemand van de dienst wonen. De procedure heeft namelijk sowieso gevolgen voor de band tussen huurder en verhuurder en die dienen voldoende duidelijk te zijn voor de aanvrager, zodat onaangename verrassingen die later kunnen opduiken, vooraf gekend zijn. 
 
Wat de procedure precies inhoudt, hoe die verloopt en welke de voorwaarden zijn, lees je hier. Wens je een dergelijke procedure op te starten? Maak dan een afspraak met de dienst wonen. Zij zullen je begeleiden bij je aanvraag.
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory