Rioleringswerken Moldergem

Sinds 2012 is het gemeentebestuur van Zwalm gestart met het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekent dat afval en oppervlaktewater gescheiden moeten worden, dat er collectoren en waterzuiveringsstations dienen aangelegd te worden om het afvalwater te zuiveren, bufferbekkens, en zo meer. Deze opdracht kadert in een Europese verplichting en moet in Vlaanderen tegen 2027 gerealiseerd zijn. In Zwalm volgt nu het ene project het andere op. Rozebeke, grote delen van Roborst, Zwalmlaan, grote delen van Sint-Denijs-Boekel, Zottegemsesteenweg horen reeds tot het lijstje van afgewerkte gebieden. Straks, in 2019 staat ook de Noordlaan op het programma, daarna volgt de Zuidlaan.
Eerstvolgend op de lijst is een tweede gebied in Sint-Denijs-Boekel, samengevat als ‘Moldergem’.
Naast het optimaal beheer van het waterhuishouden heeft een gescheiden riolering vooral een ecologische doelstelling. Zuiver water is een kostbaar bezit voor mens en dier. De resultaten die momenteel al in de Zwalmbeek waar te nemen zijn, liegen er niet om.

Wat te verwachten?
Op dinsdagavond 4 september jongstleden hebben Aquafin en Farys het ontwerp en de organisatie van het project Moldergem voorgesteld op een bewonersavond. In Moldergem (kant Sint-Denijs-Boekel vanaf nr. 26), een stukje Wijlegem en Konkelstraat en dan verder Moldergem tot nr. 112 wordt gescheiden riolering aangelegd en aangesloten op de eerder vernieuwde riolering in Moldergem en Knokstraat. Er zal eveneens een bufferbekken worden aangelegd op de flanken tussen Smarre en Moldergem om de Peerdestokbeek minder snel te laten vollopen bij hevig regenweer. Zo zullen ook de nog lagergelegen gebieden minder getroffen worden door overstromingen.
De riolering komt onder het huidige wegdek en de wegenis wordt dan ook volledig vernieuwd. De inwoners die worden aangesloten op de nieuwe riolering dienen hun aansluitingen op de huidige riolering te ontkoppelen indien dit bij recente verbouwingen of nieuwbouw nog niet zou zijn uitgevoerd. Na de werken zullen regenwater en vuil water apart worden afgevoerd. Om de noodzaak en beste wijze van deze ontkoppeling te beoordelen, komt een deskundige langs bij de bewoners. Bewoners die afkoppelen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij Farys voor een tegemoetkoming van max 750 euro. Meer informatie vind je in de presentatie die op de website van Zwalm staat alsook op de website van Farys.
Wij willen je nog meegeven dat, als je het komende jaar van plan bent om werken te doen aan jouw huis die betrekking hebben op riolering, oprit, aansluiting nutsleidingen, … je best al eens contact opneemt met de dienst grondgebiedszaken om je te helpen om al zoveel mogelijk voorbereidingswerken te doen i.f.v. de nieuwe riolering. Het is namelijk zo dat om praktische uitvoeringsredenen het goed is dat de ontkoppeling al is uitgevoerd voor de rioleringswerken. Deze oproep geldt ook reeds voor de inwoners van de Noordlaan die aan de beurt zullen zijn in 2019. 


            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory