Gemeentelijke subsidies voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven

Binnen deze afdeling kan een groepje jonge mensen die een nieuwe jeugdbeweging of nieuw jeugdwerk willen oprichten subsidies aanvragen voor het eerste opstartjaar.