Gemeentelijke subsidie scheiding hemelwater en afvalwater op private eigendom bij werken aan riolering - afkoppelen

Indien de overheid werken in de straat uitvoert waarbij een gescheiden riolering wordt aangelegd voor regenwater (RWA) en vuilwater (DWA) dan moeten de aanliggende percelen ook hun afvalwater op het privéperceel scheiden. Dit laatste noemt men afkoppelen. Heb je vragen of wil je meer info. Op deze website kan je nuttige info en allerlei brochures bekomen over de afkoppeling. 
De gemeente geeft voor deze afkoppelingswerken naar aanleiding van rioleringswerken in de straat een subsidie van maximaal 750 euro. Afkoppelen is verplicht. Indien je niet correct bent afgekoppeld bega je een milieu-overtreding en kan er een proces-verbaal worden opgesteld. De gemeente heeft ook een belastingsreglement wanneer hierop overtredingen worden vastgesteld.
 
Lees hier het subsidiereglement en het belastingsreglement:
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory