Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Wettiging handtekening

Wettiging handtekening

Beschrijving

Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.
Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

• Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden;
• Je identiteitskaart.

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon meebrengen.

Procedure

Je kunt je handtekening laten wettigen bij de dienst burgerzaken. De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op de identiteitskaart.

Waar kan je terecht?
• Belgen of personen van vreemde nationaliteit die in België wonen (dus niet beperkt tot inwoners van Zwalm):
 dienst burgerzaken

• Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in het buitenland:
 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties, Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel  op werkdagen van 9 tot 11.30 u.