Zoeken

Home  /  Leven & welzijn  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Eensluidend verklaren van afschriften

Eensluidend verklaren van afschriften

Beschrijving

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

• Het originele document.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Ook voor eensluidend verklaringen voor Vlaamse overheidsdiensten en Vlaamse (gemeenschaps)scholen zijn afgeschaft.

Volgende eensluidend verklaringen werden niet afgeschaft:
• voor rechtbanken;
• voor privé-bedrijven;
• voor het buitenland;
• voor adoptie of naturalisatieaanvragen;
• de legalisatie van de handtekeningen.

Procedure

De kopie wordt vergeleken met het origineel document en er wordt een verklaring van echtheid op aangebracht.

Wat kan niet?
• Een kopie van een afschrift is niet bruikbaar.
• Kopieën van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zijn niet bruikbaar.
• Een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan niet, tenzij je een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.