Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Bibliotheek   /  Sluitingsdagen

Sluitingsdagen

De bibliotheek is niet open op volgende dagen.  Bij de uitleen wordt de uitleentermijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende dag dat de bib opnieuw open is.
Bij occasionele sluitingen (sportdag personeel, teambuilding personeel,...) zal je ruim op tijd verwittigd worden wanneer de bib sluit.
 

 1 januari  Nieuwjaarsdag
 2 januari  2de Nieuwjaarsdag
 maandag xx/xx  Paasmaandag
 1 mei  Dag van de Arbeid
 donderdag xx/xx  O.L.H. Hemelvaart
 maandag xx/xx  Pinkstermaandag
 11 juli  Vlaams-Nationale Feestdag
 21 juli  Belgisch-Nationale Feestdag
 15 augustus  O.L.V. Hemelvaart
 1 november
 Allerheiligen
 2 november  Allerzielen
 11 november  Wapenstilstand W.O. I
 25 december  Kerstdag
 26 december  2de Kerstdag 
 31 december  Oudejaarsavond