Tussenkomst voor verenigingen die korting vrijetijdspas willen aanbieden

Dit reglement kadert in het beleid van gemeente- en OCMW-bestuur rond vrijetijdsparticipatie en werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27.03 2014. Via de vrijetijdspas willen de besturen het gemakkelijker maken voor mensen met een lager inkomen om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding. Het gemeentebestuur hanteert voor de gemeentelijke tarieven het principe dat de gebruiker met een vrijetijdspas 25% van het gangbare tarief betaalt. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, bekomen op het OCMW of de gemeente een vrijetijdspas.

Particuliere verenigingen die eveneens deze korting willen toekennen aan vrijetijdspashouders, kunnen 50% van het gangbare tarief terugvorderen van het gemeentebestuur via dit reglement. Het gangbare tarief is het tarief dat de organisatie gewoonlijk hanteert. Aldus betaalt de vrijetijdspashouder hiervan 25% aan de vereniging, vordert de vereniging 50% terug van het bestuur en draagt zij 25% van de korting zelf. Verenigingen die willen instappen en de korting voor vrijetijdspashouders willen hanteren, sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met het gemeentebestuur, waarin de vereniging bepaalt welke activiteiten in aanmerking komen voor verminderd tarief met vrijetijdspas en/of welke andere modaliteiten evt. van toepassing zijn.

Indien je als vereniging ook deze korting wilt toepassen, kan je via een gemotiveerde brief of mail aan het gemeentebestuur (Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm of via katrien.kiekens@zwalm.be) een samenwerkingsovereenkomst aanvragen.

Het volledige reglement kan je hier downloaden:
             Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory