Reglement inzamelen afval

Ter bescherming van het leefmilieu is het noodzakelijk dat het huishoudelijk afval tot een minimum beperkt wordt en dat het afval maximaal selectief wordt ingezameld. Er wordt hierbij prioriteit gegeven aan afvalvoorkoming en hergebruik van de afvalstoffen. Daarnaast moet het huishoudelijk afval maximaal selectief ingezameld worden. Er bestaat dan ook een terugnameplicht voor huishoudelijk verpakkingsafval van papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
 
De gemeente wil, in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever,…) maximaal voorkomen.
 
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory