Zoeken

Home  /  Bestuur  /  Publicaties & bekendmakingen  /  Reglementen gemeente/OCMW

Reglementen gemeente/OCMW

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.


 
 
Datum beslissing Bevoegd orgaan Reglement Datum bekendmaking
1.06.2023 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau aanpassing rechtspositieregling personeel 12.06.2023 editeer
16.05.2023 Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Huishoudelijk reglement 1.06.2023 editeer
5.01.2023 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau Arbeidsreglement personeel 9.01.2023 editeer
27.10.2022 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau Rechtspositieregeling personeel gemeente en OCMW 27.10.2022 editeer
23.06.2022 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau rechtspositieregling_personeel 23.06.2022 editeer
10.03.2022 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau aanpassing organogram en arbeidsreglement 11.03.2022 editeer
25.11.2021 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau Rechtspositieregeling 30.11.2021 editeer
2.09.2021 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau Rechtspositieregeling personeel gemeente en OCMW 13.10.2021 editeer
24.06.2021 Gemeenteraad Aanvullend politiereglement houdende invoering van een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de N415 (Zuidlaan/Hooglaan) en de N454 (Boekelbaan) 02.07.2021 editeer
31.05.2021 Gemeenteraad Algemeen politiereglement GAS - verkeersinbreuken 02.07.2021 editeer
31.05.2021 Gemeenteraad Algemeen reglement GAS - verkeersinbreuken 02.07.2021 editeer
31.05.2021 Gemeenteraad Algemeen politiereglement GAS 02.07.2021 editeer
31.05.2021 Gemeenteraad Algemeen reglement GAS 02.07.2021 editeer
25.03.2021 College van burgemeester en schepenen/Vast bureau Rechtspositieregeling personeel gemeente en OCMW 5.05.2021 editeer
17.12.2020 College van burgemeester en schepenen rechtspositieregeling 18.12.2020 editeer
17.12.2020 college van burgemeester en schepenen/vast bureau rechtspositieregeling gemeente en OCMW-personeel 22.12.2020 editeer
17.12.2020 gemeenteraad Reglement en gemeentelijke ondersteuning van de eindejaarsactie 2020 van de Zwalmse ondernemers in kader van de corona-crisis - aanpassing, herbenaming en hercoördinatie 21.12.2020 editeer
17.12.2020 gemeenteraad verordering tot invoering van een conformiteitsattest bij verhuur van woningen 21.12.2020 editeer
24.09.2020 OCMW-raad Huishoudelijk reglement OCMW-raad 30.09.2020 editeer
24.09.2020 Gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad 30.09.2020 editeer
24.09.2020 Gemeenteraad Reglement inzake cameratoezicht op het openbaar domein ter bestrijding van overlast 30.09.2020 editeer
24.09.2020 Gemeenteraad Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties 30.09.2020 editeer
24.09.2020 Gemeenteraad GAS-reglement (Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Brakel-Zwalm-Maarkedal-Horebeke) 30.09.2020 editeer
25.06.2020 CBS en VB Rechtspositieregeling gemeente en OCMW 30.06.2020 editeer
26.03.2020 College van burgemeester en schepenen Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 26.03.2020 editeer
6.02.2020 collge van burgemeester en schepenen rechtspositieregeling gemeente en OCMW 18.03.2020 editeer
08.08.2019 College van Burgemeester en Schepenen Tijdelijk politiebesluit - Aanbrengen van aanvoerleidingen beregenings- /bevloeiingsinstallatie vanaf de Schelde tot perceel akkerland gelegen naast de Meilegemstraat - bekrachtiging besluit burgemeester 13.08.2019 editeer
08.08.2019 College van Burgemeester en Schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de openluchtmis van KVLV Beerlegem in de Kapellestraat op 14.08.2019 13.08.2019 editeer
08.08.2019 College van Burgemeester en Schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Zwalmjogging op 14.09.2019 13.08.2019 editeer
08.08.2019 College van Burgemeester en Schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van Motorcross van MX Team D'Halve Gaaze in Lindeken op 17.08 en 18.08.2019 13.08.2019 editeer
25.07.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van GP Stad Zottegem op 20.08.2019 29.07.2019 editeer
25.07.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen dorpsfeest Rozebeke 6-7 juli 2019 - bekrachtiging besluit burgemeester 29.07.2019 editeer
25.07.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijk bijzondere politiemaatregelen Meilegemstraat - snelheidsbeperking en eilanden 29.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Wijziging CBS-besluit d.d. 06.06.2019 - Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het Open WK Zwalm van WTC Wielervrienden Ysebaert op 28.07.2019 8.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Wijziging van CBS-besluit d.d. 06.06.2019 - Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften op 07.07.2019 8.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van Kunst & Zwalm op het plein voor de Sint-Dionysiuskerk (Roborst) op 31.08 - 01.09 - 07.09 - 08.09 - 14.09 - 15.09.2019 8.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Flanders Ladies Classic Sofie De Vuyst op 17.08.2019 8.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de lokale wielerwedstrijd Nieuwelingen in Nederzwalm op 11.08.2019 8.07.2019 editeer
3.07.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Paardenommegang in Rozebeke op 14.07.2019 8.07.2019 editeer
27.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke politieverordering tot invoering van een "knip" in de Paulatemstraat - proefproject 6 maand 02.07.2019 editeer
27.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het Zomerfeest van vzw De Bolster in de Gaverstraat op 30.06.2019 en op 06.07 - 07.07.2019 02.07.2019 editeer
27.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het inrichten van een speelstraat in de Astridstraat van 20.07.2019 tot en met 01.09.2019 (enkel tijdens de weekends). 02.07.2019 editeer
27.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van een motortreffen van de Blue Angels op 15.06.2019 - bekrachtiging besluit van de burgemeester nr. 051/2019 02.07.2019 editeer
20.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het Hundelgems buurtfeest op 07.07.2019 02.07.2019 editeer
20.06.2019 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2019 28.06.2019 editeer
20.06.2019 Gemeenteraad Machtiging aan het college tot het vaststellen van retributies en bepaling van de voorwaarden - aanpassing bestaand besluit en hercoördinatie 28.06.2019 editeer
20.06.2019 Gemeenteraad Aanpassing en hercoördinatie reglement inzake gemeentelijke infrastructuursubsidiëring en renteloze leningen aan jeugdwerkinitiatieven 28.06.2019 editeer
20.06.2019 Gemeenteraad Reglement inzake het gebruik van de gemeentelijke sportsite in Zwalm - hercoördinatie 28.06.2019 editeer
20.06.2019 Gemeenteraad Huishoudelijk reglement Woensdagnamiddagopvang Zwalm (WOOPZ) 28.06.2019 editeer
13.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Penalty Cup van café Ysebaert op 13.07.2019. 14.06.2019 editeer
13.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Kindernamiddag van cafe ’t Bareelke te Roborst op zondag 23.06.2019. 14.06.2019 editeer
13.06.2019 college van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de festiviteiten voor 10 jaar café Ysebaert op 22.06.2019 en 23.06.2019. 14.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het Open WK Zwalm van WTC Wielervrienden Ysebaert op 28.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd “Omloop het Nieuwsblad voor beloften” op zondag 07.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de lokale wielerwedstrijd te Rozebeke op 07.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de lokale wielerwedstrijd voor aspiranten te Rozebeke op 06.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het 16e wijkfeest van de Zwalmlaan op 06.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het buurtfeest den Dries feest op 06.07.2019 07.06.2019 editeer
06.06.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de opheffing van: - de tonnagebeperking in de Borstekouterstraat - zone 70 en wijzigen naar zone 50 voor het einde van Lindestraat en de aansluiting met de Meilegemstraat Bekrachtiging besluiten burgemeester 43/2019 en 48/2019 07.06.2019 editeer
04.06.2019 Burgemeester Wijziging tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Avondmarkt en naar aanleiding van de Sloebertocht van de Scheldestappers op 08.06.2019 07.06.2019 editeer
23.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijk politiereglement tot het invoeren van een zone 30 + Uitgezonderd plaatselijk verkeer + Tonnagebeperking tot 3.5t + – Oude Gentbaan – Dikkelsebaan (tussen de Oude Gentbaan en Hoofd) 24.05.2019 editeer
23.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Motoherdenkingsrit Bernard Demoor op 16.06.2019 24.05.2019 editeer
23.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Sloebertocht van de Scheldestappers en naar aanleiding van de Avondmarkt 24.05.2019 editeer
23.05.2019 Burgemeester Tijdelijke opheffing van tonnagebeperking Borstekouterstraat 24.05.2019 editeer
23.05.2019 Burgemeester Tijdelijke opheffing van zone 70 en wijzigen naar zone 50 en dit voor het einde van de Lindestraat in aansluiting met de Meilegemstraat 24.05.2019 editeer
13.05.2019 Raad voor maatschappelijk welzijn Aanpassing huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn en hercoördinatie 21.05.2019 editeer
13.05.2019 Gemeenteraad Aanvullend politiereglement tot het invoeren van een zone 50 in de Meilegemstraat 21.05.2019 editeer
13.05.2019 Gemeenteraad Aanvullend politiereglement tot het invoeren van een zone 30 in de Sportlaan 21.05.2019 editeer
13.05.2019 Gemeenteraad Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en hercoördinatie 21.05.2019 editeer
16.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen Heren Elite op 30.06.2019 21.05.2019 editeer
16.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de 4e Molentocht van Op Stap Zwalm op 25.05.2019 21.05.2019 editeer
16.05.2019 College van burgemeester en schepenen Vaststelling verkoopsmodaliteiten van bepaalde buiten gebruik gestelde goederen. 21.05.2019 editeer
16.05.2019 College van burgemeester en schepenen Personeel – actualisering arbeidsreglement 21.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijk politiereglement tot het invoeren van een zone 30 + Uitgezonderd plaatselijk verkeer + Tonnagebeperking tot 3.5t + – Oude Gentbaan – Dikkelsebaan (tussen de Oude Gentbaan en Hoofd) 10.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de WAOD-wielerwedstrijd te Roborst op woensdag 26.06.2019 10.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Rommelmarkt in de Neerstraat in Nederzwalm op 15.06.2019 10.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Baloise Belgium Tour op donderdag 13.06.2019 10.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Vlaamse Pijl van Molenbikers Zwalm op 10.06.2019 10.05.2019 editeer
09.05.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de ‘Speelstraat voor 1 dag’ door de Landelijke Gilden Beerlegem in de Paulatemstraat op 10.06.2019 10.05.2019 editeer
18.04.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de gelijktijdige Europese, federale en regionale verkiezingen op zondag 26.05.2019 19.04.2019 editeer
18.04.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Korte ketenmarkt in en rondom de kerk van Paulatem op zondag 05.05.2019 19.04.2019 editeer
18.04.2019 College van burgemeester en schepenen Personeel – aanpassing rechtspositieregeling en personeelsformatie 19.04.2019 editeer
11.04.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van 3 doortochten van de wielerwedstrijd Driedaagse van Axel op zondag 26 mei 2019 12.04.2019 editeer
11.04.2019 College van burgemeester en schepenen Wijziging tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van Vlaanderens Mooiste Marathon op zondag 14.04.2019 12.04.2019 editeer
11.04.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Provinciaal Kampioenschap Oost-Vlaanderen op zondag 05.05.2019 12.04.2019 editeer
28.03.2019 Gemeenteraad Reglement met betrekking tot het toekennen van geschenken voor huwelijksjubilea, honderdjarigen, geboorten en andere – aanpassing 02.04.2019 editeer
28.03.2019 Gemeenteraad Belasting op masten en pylonen – 2019 t.e.m. 2025 - € 2.500 per mast/pyloon 02.04.2019 editeer
21.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de Tractorpulling op de oude steenbakkerij op 24.03.2019 25.03.2019 editeer
21.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het organiseren van de fuif Fête Locale in de Zwalmparel op 23.03.2019 25.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor beloften op 13.04.2019 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor junioren, Elite dames en heren op 07.04.2019 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Vastlegging regels inzake professionele gsm’s en smartphones voor personeelsleden 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de organisatie van Vlaanderens Mooiste Marathon op zondag 14.04.2019 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de LWU-wielerwedstrijd te Dikkele op zaterdag 20.04.2019 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het organiseren van het Montmarktje in en rond de kerk van Roborst op 22.04.2019 18.03.2019 editeer
14.03.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van het organiseren van de fuif Chirolicious in de Zwalmparel op 27.04.2019 18.03.2019 editeer
28.02.2019 Gemeenteraad Reglement inzake het toekennen van eretitels aan gemeenteraadsleden van de gemeente Zwalm – goedkeuring 01.03.2019 editeer
28.02.2019 College van burgemeester en schepenen Retributielijst toerisme – folders en streekproducten – aanpassing bestaand besluit 01.03.2019 editeer
28.02.2019 College van burgemeester en schepenen Tijdelijke bijzondere politiemaatregelen naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd E3 Harelbeke voor Elite op vrijdag 29.03.2019 01.03.2019 editeer