Reglementen gemeente/OCMW

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Datum beslissing

Bevoegd orgaan

Reglement

Datum bekendmaking


25.06.2020

CBS en VB

30.06.2020

editeer

26.03.2020

College van burgemeester en schepenen

26.03.2020

editeer

6.02.2020

collge van burgemeester en schepenen

18.03.2020

editeer

editeer

editeer

08.08.2019

College van Burgemeester en Schepenen

13.08.2019

editeer

editeer

25.07.2019

College van burgemeester en schepenen

29.07.2019

editeer

editeer

25.07.2019

College van burgemeester en schepenen

29.07.2019

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

16.05.2019

College van burgemeester en schepenen

21.05.2019

editeer

16.05.2019

College van burgemeester en schepenen

21.05.2019

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

18.04.2019

College van burgemeester en schepenen

19.04.2019

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

14.03.2019

College van burgemeester en schepenen

18.03.2019

editeer

editeer

28.02.2019

College van burgemeester en schepenen

01.03.2019

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

13.02.2019

Provinciegouverneur

19.02.2019

editeer

editeer

editeer

31.01.2019

Raad voor maatschappelijk welzijn

editeer

31.01.2019

Gemeenteraad

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

editeer

20.12.2018

Gemeenteraad

03.01.2019

editeer

editeer

editeer

 




            maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory