Speelpleinwerking zomervakantie 2020

Voor de organisatie van het jeugdaanbod tijdens de zomer gelden strikte maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

Wat is er anders deze zomer?

 • Per week mogen er contactbubbels van maximum 50 personen (kinderen en begeleiders inbegrepen) gevormd worden. Die bubbel blijft de hele week hetzelfde. De locatie waar je je kind moet brengen en afhalen kan gewijzigd zijn, zie praktische info. 
 • Om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan de speelpleinwerking, werken we tijdens deze zomervakantie uitzonderlijk met weekinschrijvingen i.p.v. daginschrijvingen.
 • Kies voor 1 contactbubbel per week en laat je kind na het speelplein bv. niet naar een voetbaltraining gaan. In het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week, zo weinig mogelijk contact hebben met andere buiten hun bubbel.   
 • Het is verplicht om voor ieder kind de medische fiche in te vullen.
 • De kinderen wassen hun handen minimaal op vastgelegde momenten
  • Bij het toekomen op en het verlaten van de speelpleinwerking
  • Voor en na maaltijden (incl. tusssendoortjes en bij een kookactiviteit)
  • Voor en na elk toiletbezoek
 • Om contact met externen zoveel mogelijk te vermijden, wordt zoveel als mogelijk op het terrein of in de buurt gespeeld. Er zullen dus weinig uitstappen zijn en geen workshops. 
 • De animatoren en kinderen hoeven bij contact onder elkaar geen mondmaskers te dragen.
 • Kinderen uit de oudste groep, de Brulapen (4de leerjaar-3de middelbaar), moeten bij contact met externen verplicht een mondmasker dragen. Gelieve zelf een mondmasker te voorzien en dit steeds te bewaren in een afgesloten plastic zakje.

Mag ik gaan?

Je mag naar het speelplein gaan tenzij:

 • Je ziek bent of de 5 dagen voor de speelpleinwerking ziek bent geweest
 • Je tot een risicogroep hoort en je huisarts geen toestemming geeft. 

Indien je kind tot een risicogroep hoort, vragen wij het volgende:
 • Aandoening is onder controle: dit aangeven in de medische fiche
 • Bij twijfel: vooraf toestemming van huisarts

 
Praktische info

 • De kinderen worden ingedeeld in 3 contactbubbels en dus ook 3 locaties:
  1. Bambino's (geel) voor de peuter- t.e.m. 3de kleuterklas: GC De Munk, Sportlaan 3 - 9630 Munkzwalm 
  2. Bavianen (blauw) voor het 1ste leerjaar t.e.m. 4de leerjaar: De Zwalmparel hoofdingang, Sportlaan 1 - 9630 Munkzwalm
  3. Brulapen (groen) voor het 5de leerjaar t.e.m. het 3de middelbaar: De Zwalmparel hoofdingang, Sportlaan 1 - 9630 Munkzwalm
  => Volg de instructies en pijlen ter plaatse!  
 • Alle activiteiten (opvang, activiteiten, eten,...) gebeuren binnen de contactbubbels. 
 • Kinderen kunnen enkel worden gebracht en opgehaald door één van hun ouders en dus niet door een derde persoon.
 • Zowel de ouders als de animator die instaat voor het onthaal dragen een mondmasker.
 • Gelieve de kinderen zo laat mogelijk af te zetten en zo vroeg mogelijk af te halen. 
 • Bij zonnig weer vragen we dat de kinderen reeds ingesmeerd op het speelplein aankomen. De kinderen smeren zich overdag zoveel als mogelijk zelf in. De kleuters worden geholpen door de animatoren. Speelplein Munkie voorziet zonnecrème.
 • We vragen om ons onmiddellijk te verwittigen wanneer je kind ziek wordt tijdens of 2 dagen na de speelpleinweek. Wij moeten alle nodige info in verband met de contactbubbel aan de cel contact tracing bezorgen.
 • De ochtend- (tussen 7.30 en 9 u.) en avondopvang (tussen 16 en 18 u.) vragen we, nu meer dan ooit, strikt na te leven! Kinderen vroeger of later brengen, of vroeger of later afhalen kunnen we niet toelaten. 
 • Kinderen die geen symptomen hebben, maar toch medicatie moeten nemen, dienen een attest medicijnen in.
 • Wat breng je mee?
  1. Reservekledij
  2. Regenkledij of jas
  3. Tussendoortje in een koekjes- of fruitdoos (vermijd plastic of aluminium verpakkingen)
  4. Herbruikbaar flesje
  5. Lunchpakket in een brooddoos (eten opwarmen is niet mogelijk)
  6. Een mondmasker, bewaard in een afgesloten plastic zakje (enkel voor de oudste groep: het 4de leerjaar t.e.m. het 3de middelbaar) 

Inschrijven

 

Surf naar de webshop en kijk goed naar de beschrijving van de activiteit om in de juiste bubbel (~leeftijd) in te schrijven.

Lukt het niet? Bel naar 055 49 91 91 of maak een afspraak om in te schrijven in het gemeentehuis.

 Heb je nog vragen? Bekijk de FAQ (Frequently Asked Questions) van De Ambrassade of neem voor speelpleinwerking contact op met de Jeugddienst (jeugd@zwalm.be - 055 48 05 87) en voor sportkampen met de Sportdienst (sportdienst@zwalm.be - 055 48 05 52). 

             maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory