32 nieuwe straatnamen in Zwalm voor de ruilverkavelingswegen

Bij de verschillende ruilverkavelingen die de gemeente Zwalm heeft aangedaan in de jaren ’70 en ’80 werden onverharde loswegen verhard en ontstonden de betonnen ruilverkavelingswegen. Deze wegen zorgen voor verbindingen die door zowel voetgangers, fietsers, de paardrijder als de lokale bewoners en landbouwers worden gebruikt.
Deze ‘straten’ hebben echter nooit een straatnaam gekregen. Gevolg is dat bij bv. meldingen over sluikstort, problemen met het wegdek… de gemeentediensten en politiediensten beschrijvingen doorkrijgen als "ter hoogte van de boom aan het perceel met maïs op de ruilverkavelingsweg tussen X en Y”. Bij eenvoudige of minder dringende meldingen hebben de diensten de tijd om de exacte plaats van de melding ter plekke te gaan zoeken, maar indien het zou gaan over bv. een verkeersongeval met slachtoffers heeft een ambulance niet de kennis van de ligging van de straatjes en zeker niet de tijd. Hierdoor is het aangewezen al deze ruilverkavelingswegen een naam te geven.
Door voormalig politiecommissaris Dirk Hoebeke en de Heemkundekring De Zwalm werd hiervoor veel voorbereidend opzoekingswerk gedaan.  Aan de hand van de oude Atlas der Buurtwegen en de streekbenamingen uit het kadaster en de volksmond werden voor elke weg naamvoorstellen gedaan. Deze voorstellen werden in de lente van vorig jaar in een reeks in de Zwalmse Post ook aan de Zwalmenaar voorgelegd. Uit het overgrote deel van de reacties kon het gemeentebestuur afleiden dat de voorstellen gesmaakt werden.
Ondertussen heeft de naamgeving van de straten de wettelijke procedure doorlopen. De eerste lijst werd voorlopig aangenomen door de gemeenteraad, de gemeente organiseerde een openbaar onderzoek en de cultuurraad gaf een gunstig advies. In het openbaar onderzoek werd onder meer opgemerkt dat nr. 30 Daalveld overbodig was, aangezien deze straat reeds gekend is als Ommegangstraat. Op 1 maart gaf de gemeenteraad zijn definitieve goedkeuring aan deze lijst. Inmiddels zijn de diensten bezig met het aanbrengen van de gloednieuwe straatnaambordjes.

 

 nr

naam

van

tot

1

Schuisplankweg

Schoolstraat

gebied Neerwelden

2

Meelgracht

Langemuntestraat

Biesstraat

3

De Vlaander

Langemunte

Hemelrijk

4

Holweg

Paulatemstraat

Beerlegemsebaan

5

Beklos

Beerlegemsebaan

Munkbosbeek

6

Koutergat

Brouwerijstraat

'doodlopend'

7

Langewegeling

Dikkelsebaan

Koekebeek (Zottegem)

8

Holvarent

Steenweg

Koekebeek (Zottegem)

9

Vleesstraat

Stationsstraat

Vleesstraat (Oudenaarde)

10

Hekkeveld

Stationsstraat

Hazenlos

11

Hazenlos

Biestmolenstraat

Dries

12

Grootveldweg

Dries

Wafelstraat

13

Riddersput

Wafelstraat

Neerkouter

14

Ridderslos

Neerkouter

Wafelstraat

15

Gavelink

Zijpgrachtstraat

'doodlopend'

16

Heksenmeers

Hundelgemsebaan

Krekelstraat (nr. 1)

17

Lindeken

Heksenmeers

Pontweg

18

Ten Bergekouter

Krekelstraat

Lindeken

19

Pontweg

Krekelstraat

Lindeken

20

Weede Meersen

Moldergem

Moldergem

21

Bronweg

Terweeënstraat

Wijlegem

22

Ketse

Terweeënstraat

Wijlegem

23

Neerbostweg

Rekegemstraat

Herpelstraat

24

Wijkhuis

Zuidlaan

Borstekouterstraat

25

Jagersbos

Rijkekleie

'doodlopend'

26

Heuverstraat

Boekelbaan

'doodlopend'

27

Maesegem

Kouteren

Wijlegem

28

Lindeveld

Kouteren

Wijlegembeek

29

Gerrestraat

Zuidlaan

Kloosterstraat

31

Molenhoek

Vijflindenlaan

Sint-Annastraat

32

Paardekouter

Kamperstraat

Groenstraat

33

Bergketse

Kamperstraat

Groenstraat

 
 De administratie:
Zuidlaan 36
grondgebiedzaken@zwalm.be
 
Gemeentelijke loods:
Zuidlaan 79

Openingsuren

Na afspraak

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory