Gemeentelijke subsidies voor buurtcomités

De gemeente trekt jaarlijks een budget uit van 4.500 euro voor de ondersteuning van onze buurtcomités. Op een bijeenkomst met verschillende buurtcomités werd begin 2015 besproken welke gemeentelijke ondersteuning voor hen belangrijk is. Hieruit bleek dat de noden van de comités uiteenlopend zijn en werd er gekozen voor een subsidiereglement. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van mei.

Wanneer spreken we van een activiteit van een buurtcomité? 

De verschillende buurtcomités dienen als missie deze sociaal-culturele doelstelling te hebben: alle buren bij elkaar brengen zonder onderscheid van rang of stand, afkomst of overtuiging. Activiteiten in Zwalm waar minimaal 25 buurtbewoners aan deelnemen, komen in aanmerking. Familie of privéfeesten uiteraard niet.
 
De subsidieaanvraag moet worden ingediend door minstens twee buurtbewoners (wonend op een verschillend adres), 1 maand voor het buurtfeest. Deze kan samen met alle andere nodige aanvragen ingediend worden via evenementen@zwalm.be. Een overzicht van alle mogelijke aanvragen vind je op deze pagina
 
Na goedkeuring van de aanvraag, dien je maximum 2 maand na de activiteit het verantwoordingsformulier in te dienen. Voeding en drank kunnen niet worden gesubsidieerd, maar alles wat randanimatie en logistiek is (zoals een artiest, de huur van materiaal, het drukken van uitnodigingen...) kan ingebracht worden. Elk buurtcomité kan maximum € 300 per buurtfeest ontvangen.

Het volledige subsidiereglement, het aanvraag- en verantwoordingsformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.
Meer info kan je verkrijgen bij de Cultuurdienst (cultuur@zwalm.be, 055 480 587)