Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Aanleg en onderhoud van Kleine LandschapsElementen (=KLE's)

Aanleg en onderhoud van Kleine LandschapsElementen (=KLE's)

Kleine landschapselementen (zoals hagen, poelen, knotbomenrijen, hoogstamboomgaarden,…) bepalen uitermate het landschap van de Vlaamse Ardennen, dat gekenmerkt wordt door kleinschaligheid en een grote diversiteit. Van oorsprong hadden deze landschapselementen allemaal een functioneel doel. Na verloop van tijd ging het doel verloren en veel KLE’s verdwenen. De gemeente wil een toelage uitkeren voor de aanleg en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen om zo de aantrekkelijkheid van de omgeving te verhogen en de diversiteit van fauna en flora te stimuleren.
 
Particulieren, landbouwers en organisaties zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen kunnen dan ook een subsidie verkrijgen voor onderhoud of aanleg van specifieke landschapselementen, gelegen binnen het landelijk gebied van de gemeente Zwalm:
 • knotbomen
 • houtkanten
 • veedrinkpoel
 • bomenrijen/dreven
 • hoogstammige fruitboomgaard
 • hagen

De kleine landschapselementen dienen gelegen te zijn in de agrarische gebieden, bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten en parkgebieden.

De aanplantingen, het aanleggen van poelen en onderhoudswerken dienen uitgevoerd te worden tussen 1 november van het jaar van de aanvraag en 31 maart van het daarop volgende jaar. De aanvraag moet minimaal 1 maand voor de aanvang van de uitvoering van de werken worden ingediend. (Bij slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij aanhoudende strenge vorst, kan de termijn met een maand verlengd worden.

Bedragen

De vergoedingen voor de aanplant/aanleg bedragen:

 • voor hagen (bosplantsoen): 1 euro/m
 • voor heggen en kaphagen: 1 euro/m
 • voor houtkanten: 1 euro/m
 • voor wilgepoot: 3 euro/stuk
 • voor opgaande bomen: 6 euro/stuk
 • voor knotbomen en hoogstammige fruitbomen: 6 euro per stuk
 • voor de aanleg van een amfibieënpoel: 2 euro/m².

De subsidies voor onderhoud bedragen voor:

 • voor hagen: 2 euro/m
 • voor heggen en kaphagen: 2 euro/m
 • voor houtkanten: 2 euro/m²
 • voor eerste knotbeurt wilgepoot: 5 euro/boom
 • voor knotbomen: 10 euro/boom
 • voor hoogstammige fruitbomen: 5 euro per boom
 • voor onderhoud amfibieënpoelen: 1,25 euro/m²

De toelagen voor onderhoud kunnen slechts uitgekeerd worden met de volgende tussentijd:

 • voor hagen: om de 2 jaar
 • voor heggen en kaphagen: om de 3 jaar 
 • voor houtkanten: om de 3 jaar
 • voor knotbomen: om de 5 jaar
 • voor hoogstammige fruitbomen: om de 3 jaar
 • voor amfibieënpoelen: om de 5 jaar

Vergunning

Sommige van deze werken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een poel of een aanplant in natuurgebied, kunnen vergunningsplichtig zijn (stedenbouwkundige vergunningsplicht of natuurvergunningsplicht). Voor meer info hieromtrent kan je steeds terecht bij de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvragen voor deze vergunningen zijn vrijgesteld van de contantbelasting die wel geldig zijn voor de andere natuur- en omgevingsvergunningsaanvragen. 

Hoe deze subsidie aanvragen?

De aanvraag voor het aanplanten of onderhoud dient te worden verzonden naar of binnengebracht bij de milieudienst.

 • Het aanvraagformulier dient minimaal 1 maand voor de aanvraag van de uitvoering van de werken ingediend.
 • Het controleformulier wordt ingediend na het uitvoeren van de geplande werken.