Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Cultuureducatie-vorming

Cultuureducatie-vorming

Nieuw subsidiereglement stimuleert vorming en kennis verenigingen.

De gemeenteraad keurde in 2015 een nieuw subsidiereglement goed waardoor de bestuursleden van de verenigingen die in de cultuurraad zetelen opleidingen kunnen volgen om de werking van hun vereniging te verbeteren. De gemeente geeft een toelage van € 30 voor cursussen rond wetgeving, administratie en financieel beheer, organisatie van evenementen, communicatie en promotie … Deze subsidie kadert overigens in de beleidsprioriteit ‘cultuureducatie’ van de Vlaamse overheid.
Mert de algemene vergadering van de cultuurraad werd in het begin van de legislatuur een dergelijke ondersteuning afgesproken.
Elke vereniging kan per jaar maximum 2 aanvragen indienen. Dit betekent ofwel twee verschillende opleidingen die door een persoon worden gevolgd, of een opleiding gevolgd door twee personen.

Meer info kan je verkrijgen bij de vertegenwoordiger in de cultuurraad van jouw vereniging of via de cultuurdienst (cultuur@zwalm.be, 055 48 05 88)
Het reglement vind je hier: