Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Grondontledingen voor land- en tuinbouwers

Grondontledingen voor land- en tuinbouwers

Er wordt een aanmoedigingspremie toegekend aan land- en tuinbouwers die een grondontleding laten uitvoeren in kader van een op objectieve gegevens gebaseerde bemesting op gronden gelegen in de gemeente Zwalm.
Elke land- en tuinbouwer, die een verzamelvraag indient, komt in aanmerking voor de premie voor zover het bewerkte percelen betreft, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zwalm.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De grondontleding moet uitgevoerd worden door de Bodemkundige Dienst van België of een gelijkwaardige erkend laboratorium.
 • De aanvraag dient te gebeuren en volledig te zijn uiterlijk 31 december van het jaar dat de grondontleding werd uitgevoerd.
 • De aanvraag dient te gebeuren via het daartoe voorziene formulier. Bij de aanvraag moeten volgende documenten en informatie worden toegevoegd:
  • een kopie van de factuur van de grondontleding
  • een kopie van de analyseresultaten
  • een kopie van het betalingsbewijs
  • de betrokken percelen moeten nader worden omschreven d.m.v. de kopie van verzamelaanvraag en orthofotoplan van het desbetreffende jaar met aanduiding van al de percelen en hun perceelnummers
De premie bedraagt maximaal € 20,00 per staal. De premie wordt beperkt tot 10 stalen per jaar per bedrijf. Indien de analyses gratis werden uitgevoerd wordt geen subsidie toegestaan. Indien de analyse minder kost dan de mogelijk toelaatbare subsidie wordt enkel de kostprijs terugbetaald. De premie kan slechts 1 keer per jaar voor hetzelfde perceel toegekend worden.