Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Het inzaaien van groenbedekkers

Het inzaaien van groenbedekkers

Het inzaaien van groenbedekkers door landbouwers is vanuit verschillende oogpunten interessant voor de bodemtoestand in de gemeente. Door het onderwerken van groenbedekkers vindt een verrijking plaats van het organische stofgehalte in de bodem. Een goede humustoestand is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en de wateropslagcapaciteit. Groenbedekkers dragen eveneens bij tot het beperken van afstroming en bodemerosie. Daarenboven hebben groenbedekkers een beschermende werking op de bodemstructuur en voorkomen ze het dichtslempen.
Het gemeentebestuur heeft derhalve een subsidiereglement goedgekeurd.

  1. De groenbemester moet gezaaid worden voor 1 november en dient minstens behouden te worden tot 15 februari van het daaropvolgende jaar.
  2. De premie wordt schriftelijk aangevraagd (zie onderaan) en wordt voorzien van volgende bijlagen:
    • kopie van de factuur van de aankoop van de groenbemesters
    • kopie van de verzamelaanvraag en het orthofotoplan van het desbetreffende jaar met aanduiding van de ingezaaide percelen.
  3. De aanvraag moet volledig zijn en moet worden ingediend vóór 1 januari van het betrokken jaar.
  4. De premie bedraagt € 30,00/ha ingezaaid met groenbedekker en maximaal 20 ha per bedrijf.
  5. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.
  6. De premie is enkel van toepassing voor de landbouwers die landbouwgronden bewerken op het grondgebied van Zwalm.