Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Mantelzorgpremie

Mantelzorgpremie

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat mensen die zorgbehoevend zijn zo lang mogelijk van hun thuismilieu kunnen genieten. De meeste zorgbehoevenden hebben hiervoor steun nodig, professioneel, maar ook vrijwillig door de mantelzorgers.

De mantelzorgpremie wordt toegekend als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers, die de opvang en de verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich nemen.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie, zowel voor de zorgbehoevende, als voor de mantelzorger.

De zorgbehoevende:

  • moet voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse Zorgverzekering;
  • genieten van de verhoogde tegemoetkoming inzake het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • gedomicilieerd zijn in Zwalm;
  • in zijn natuurlijk thuismilieu verblijven.

De mantelzorger:

  • is meerderjarig;
  • zet zich daadwerkelijk en dagdagelijks in voor de zorgbehoevende.

De mantelzorgpremie bedraagt € 30,00 per maand en per zorgbehoevende. De premie wordt voor 1 jaar toegekend tenzij niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan en driemaandelijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger.

 

Het reglement voor de mantelzorgpremie & het aanvraagformulier: