Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Scholen voor preventie, natuur en technologie

Scholen voor preventie, natuur en technologie

Sinds het schooljaar 2019-2020 is er een subsidie voor preventie, natuur en technologie voor alle Zwalmse scholen. Voor iedere leerling kan de school €10 per schooljaar ontvangen door het organiseren van activiteiten die goedgekeurd werden door het college van burgemeester en schepenen binnen de 3 domeinen van het reglement.
 
De preventieactiviteiten moeten kaderen in het bij de kinderen stimuleren van weerbaarheid, verdraagzaamheid, gezondheid en het voorkomen van risicogedrag.
De milieu- en natuuractiviteiten moet kaderen in het vormen van de kinderen inzake milieu- en natuurbehoud in de ruime zin en in het bevorderen van de relatie van mens tot de natuur.
De technologieactiviteiten moeten kaderen in het bij de kinderen technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van technologie aantonen en leerlingen uit het lager onderwijs
stimuleren om een opleiding in de technologie te volgen.